Tiếp thị hỗn hợp tiếp tục hướng đến khái niệm sản phẩm truyền thống

Nếu sáng tân tiếp thị là mục tiêu thì tiếp thị hỗn hợp (4P: Product – sản phẩm; Price – giá cả; Place – phân phối, và Promotion – xúc tiến bán hàng) là chiến thuật. Xét về mặt lịch sử,tai facebook cho dien thoai sáng tân tiếp thị trong di động đang tiến hóa thông qua một chuỗi 4 giai đoạn (khái niệm sản phẩm, bán hàng, tiếp thị và khách hàng). Mỗi giai đoạn đưa ra các yêu cầu tiếp thị hỗn hợp khác nhau.

Khái niệm sản phẩm: các thị trường sơ khai

Trong những năm 1970, tiếp thị hỗn hợp tiếp tục hướng đến khái niệm sản phẩm truyền thống. Trong hầu hết các thị trường trong nước, nhà độc quyền viễn thông quốc gia là kênh định giá và chi phối sản phẩm. Ngoại trừ thị trường Bắc Âu, giá cả không thể đáp ứng được và có rất ít lựa chọn. So với các sản phẩm hiện nay, các sản phẩm khi ấy nặng, kém chất lượng và công nghệ thô sơ. Được định hướng bởi hiệu tai facebook ve dien thoai suất và chất lượng sản phẩm, khái niệm này mở ra nền tảng khách hàng. Nó sẽ vẫn chi phối khi mà thị trường vẫn được nhà nước điều tiết, mức độ cạnh tranh tối thiểu và nhận thức của người tiêu dùng còn ở mức độ thấp.

8 cách tiếp thị trực tuyến

Tiếp thị hỗn hợp tiếp tục hướng đến khái niệm sản phẩm truyền thống

“Viên gạch” đang xuất hiện!

Năm 1973, Motorola khai trương sản phẩm máy điện thoại cầm tay đầu tiên của mình ở New York. DynaTAC có thể tích là khoảng 1,42 m3, nặng 1,09 kg. Dr Martin Cooper, người đã lắp đặt tai face book môt trạm cơ sở ở New York đã phát triển mẫu điện thoại di động tế bào đầu tiên. Các thí nghiệm và thực nghiệm đã tạo nên giai đoạn điện thoại tế bào đầu tiên của Motorola – “viên gạch” thần kỳ (xem Hộp 2.2).

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow