Nội dung di động hấp dẫn

Các chương trình màn hình chờ, nhạc chuông đa tai facebook cho dien thoai âm và Java Midlets là các nội dung kế tiếp có thể được tải về. Các tổ chức trong nghiên cứu của tác giả đã thu được 71 triệu đô la Mỹ tiền phí bản quyền từ doanh thu nhạc chuông năm 2002, tăng 58% so với năm trước. Phí bản quyền thường chiếm từ 10% tới 15% tổng doanh thu thừ nhạc chuông, điều này cho thấy tổng doanh thu từ nhạc chuông trên thị trường đạt trên 700 triệu đô la Mỹ, và có thể lên tới 1 tỷ đô la Mỹ.

Quản trị nội dung website | VIETCLEVER GROUP

Nội dung di động hấp dẫn

Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS)

Như các nhà khai thác mạng tiên phong đã chứng minh,tải facebook về điện thoại nhắn tin video có thể thực hiện được với các công nghệ trước 3G cho dù các dịch vụ mới này phát triển và có thể được tối ưu hóa với nền mạng tiên tiến hơn. Nếu sóng của mỗi phát minh công nghệ di động có thể minh họa bằng một đường cong hình S (công nghệ tương tự ứng với 1G, công nghệ số ứng với 2G, đa phương tiện ứng với 3G, v.v…), sự phát triển của mỗi công nghệ phản ánh một đường cong hình chữ S nhỏ của chính nó (MMS các ảnh động và ảnh tĩnh, nhắn tin hình ảnh, tải xuống tệp video và xem video trực tuyến (vừa tải vừa xem), v.v…) Và chỉ khi các sóng của mỗi công nghệ có thể minh họa qua các giai đoạn phát triển của nó (giới thiệu, tăng trưởng và chín muồi), những sóng nhỏ này mới có thể được minh họa như một giai đoạn phụ tương tự (xem Hình 5.4).

MMS ảnh tĩnh và động

Sự phát triển của các dịch vụ truyền thông di động tai face book là bước tiến nhảy vọt với sự trình diễn của dịch vụ nhắn tin đa phương tiện kèm hình ảnh tĩnh và động trên những thị trường tiên phong vào nửa cuối năm 2002.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow