Giới thiệu về những mục tiêu, chiến lược cho kế hoạch Marketing sắp tới

Cuốn sách dữ liệu, các mục tiêu, chiến lược và các kế hoạch hành động cho chiến lược marketing đồng hồ nữ cá tính giá rẻ.
Cuốn sách dữ liệu có thể là “sản phẩm” quan trọng nhất mà bạn có được từ cuốn sách này. Đó chính là cuốn sách thúc đẩy kế hoạch marketing của bạn, cũng như kế hoạch chiến lược thúc đẩy các thị trường bạn cần gia nhập.

chiến lược marketing hiệu quả

Chiến lược marketing hiệu quả

Các mục tiêu và chiến lược bạn viết cho mỗi yếu tố của marketing, dựa trên các thông tin bạn thêm vào cuốn sách dữ liệu, thuộc về kế hoạch marketing của bạn. Chúng được thêm vào các bảng công tác ở cuối mỗi chương thích hợp và được cung cấp dưới dạng tập tin văn bản trong gói phần mềm bạn tải về, trong thư mục có tên “Bảng công tác”. (Để sở hữu gói phần mềm này, bạn có thể đăng nhập vào trang web www.amacombooks. org/go/MarketingPlan4.) Cuốn sách dữ liệu có thể có trên 100 trang trong khi kế hoạch marketing không nên quá 20 trang. Bạn có thể để kế hoạch marketing trên bàn làm việc và theo dõi nó hàng tuần, trong khi cuốn sách dữ liệu sẽ được coi như một tài liệu tham khảo và kiểm chứng kế hoạch marketing.
Ngoài cuốn sách dữ liệu và kế hoạch marketing, bạn cũng cần các kế hoạch hành động. Các kế hoạch này chi tiết hóa cách thức mà bạn sẽ thực hiện các chiến lược marketing đồng hồ nữ cá tính giá rẻ và đạt mục tiêu. Các kế hoạch hành động cần được chuẩn bị và giám sát bởi những người có trách nhiệm thực thi chúng.

Xây dựng chiến lược marketing

Xây dựng chiến lược marketing

Mọi mục tiêu của bạn đều phải đo lường được. Tôi đã được xem nhiều bản kế hoạch chỉ gồm những điều chung chung. Nếu bạn không thể đo lường các mục tiêu của mình thì đừng phí công viết ra chúng. Chẳng hạn, nếu bạn đang cân nhắc việc quảng cáo, có thể bạn muốn thêm mức độ nhận biết mong muốn vào các mục tiêu của kế hoạch quảng cáo. Sau đó đo lường chúng và nếu không đạt mục tiêu, bạn cần phải thay đổi kế hoạch. Bạn nên đặt ra các mục tiêu có thể đo lường được vào bất cứ phần nào của kế hoạch. Bạn sẽ cần nghiên cứu để đo lường một số mục tiêu và chương 17 sẽ đưa ra cho bạn những hướng dẫn chi tiết, cụ thể.
Kế hoạch về sản phẩm/dịch vụ giúp định vị thương hiệu của bạn. Ví dụ bạn sử dụng kế hoạch quảng cáo của mình để xây dựng sự nhận biết, kế hoạch dùng thư tín trực tiếp để bán hàng hoặc tìm đầu mối, và kế hoạch triển lãm thương mại để trưng bày sản phẩm đồng hồ nữ cá tính giá rẻ bạn đang cung cấp. Kế hoạch thúc đẩy bán hàng cần được sử dụng để gia tăng doanh số và kế hoạch quan hệ công chúng được dùng để quảng bá sản phẩm miễn phí. Kế hoạch sử dụng Internet giúp bạn phân phối nhanh chóng và kế hoạch dịch vụ khách hàng có thể mang đến lượng khách hàng thường xuyên. Bạn sử dụng kế hoạch bán hàng để thúc đẩy hoạt động bán ra và kế hoạch nghiên cứu để giám sát các hoạt động của mình. Phụ lục A là một bản kế hoạch marketing mẫu mà bạn có thể sử dụng.
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow