GIAO TIẾP, ĐÁNH GIÁ VÀ KHEN THƯỞNG

Sự thật là một số người không muốn bị thử thách.ban chung cu times city park hill Họ không làm việc ở một công ty luôn yêu cầu hiệu suất làm việc cao nhất và không ngừng thay đổi. Họ muốn làm việc ổn định ở một công ty có mức lương ổn định. Nhiều công ty cần những người như vậy nhưng bạn thì không. Nếu bạn mong muốn tăng trưởng và tăng trưởng thành công, bạn không thể giữ người chỉ muốn đứng im tại chỗ hay người chỉ hoài tưởng về “những ngày tốt đẹp đã qua”. Đơn giản là họ không thích hợp với một công ty phát triển.

Nếu doanh thu của bạn là nửa triệu đô-la một năm, khi tăng trưởng 20%, doanh thu sẽ tăng 100 nghìn đô-la. Ở công ty cũ của tôi, điều đó có nghĩa là có thêm một hoặc bán chung cư park hill times city có thể hai nhân viên mới. Vậy, khi doanh thu của bạn là mười triệu đô-la và tăng trưởng 20%, tương đương với doanh thu tăng thêm hai triệu đô-la thì sao? Điều này là do có thêm hai mươi nhân viên mới hoặc một hay hai quản lý cao cấp mới. Sự thật là một nhân viên có thể đạt mức tăng trưởng 20% ở giai đoạn đầu tiên không có nghĩa là sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng đó hoặc cao hơn trong giai đoạn sau.

Khóa học tiếng anh giao tiếp tại Lesh English Center

 

GIAO TIẾP, ĐÁNH GIÁ VÀ KHEN THƯỞNG

Tuyển dụng là bước khởi đầu của mối quan hệ đem lại lợi ích cho cả hai bên. Từ ngày nhân viên mới bước vào cánh cửa công ty bạn, họ muốn được đánh giá cao và những đóng góp của họ được ghi nhận. Ngày đầu tiên của nhân viên mới sẽ tạo ấn tượng cho toàn bộ thời gian họ làm việc sau này.bán chung cư times city park hill Nếu không ai quan tâm, không giao công việc cho họ hay nếu trong ngày đầu tiên, họ được giới thiệu vội vã với ba mươi nhân viên rồi bị bỏ lại với đống giấy tờ cần giải quyết thì ấn tượng của họ là gì?

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow