Biển báo Chuyên gia và những điều bạn học hỏi được

Những điều nhà kinh doanh dong ho nam automatic chinh hang học hỏi được từ chuyên gia:

1. Năm điều tôi học được về tự khích lệ bản thân và thực hiện ước mơ là…
2. Năm điều tôi học được về việc dẫn dắt người khác và trở thành một thành viên trong nhóm tốt là…
3. Năm điều tôi học được về việc quản lý tiền bạc là…
4. Năm điều tôi học được về cách kinh doanh tốt là…
5. Năm điều tôi học được về việc tiếp thị một sản phẩm hay nhãn hiệu là…
6. Năm điều tôi học được về việc trở thành một người bạn tốt trong một mối quan hệ thân mật là…
7. Năm điều tôi học được về tâm linh hay kết nối với một thế lực cao siêu là…
8. Năm điều tôi học được về việc trang trí nhà cửa/ về thời trang/ về tổ chức là…
9. Năm điều tôi học được về việc sắp xếp cuộc sống và hiệu quả là…

Những điều bạn học được từ chuyên gia
Tôi biết bài tập này có vẻ buồn cười và không phải câu nào cũng phù hợp hay dễ hoàn thành với bạn nhưng hãy đoán xem tôi vừa giúp bạn làm việc gì ? Tôi đã giúp bạn vận dụng trí não đế xem bạn có thê’ dạy người khác những gì trong số chín chủ đề có lợi trong lĩnh vực chuyên gia:
• Lời khuyên Khích lệ
• Lời khuyên Lãnh đạo
• Lời khuyên Tài chính
• Lời khuyên Tiếp thị
• Lời khuyên Quan hệ tình cảm
• Lời khuyên Tâm linh
. Lời khuyên Phong cách
• Lời khuyên Hiệu suất

Bạn cũng không cần phải lo lắng nếu chuyện này khó khăn hay không phù hợp với bạn. Tôi chỉ đang gieo một vài ý tưởng vào đầu bạn và trong các chương tiếp theo, tôi sẽ giúp bạn hiểu sâu và rõ ràng hơn nữa.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow