Bạn tìm được ai để tin tưởng và ngưỡng mộ?

Tại sao? Vì các ông chủ shop đồng hồ rolex chỉ hỏi xin lời khuyên từ những người họ tin tưởng, tôn trọng, ngưỡng mộ và tin theo và bạn cũng vậy. Nhưng quan trọng nhất là mọi người thường tìm kiếm thông tin từ những người tốt.
Bản thân tôi cũng sẽ trả rất nhiều tiền để nhận được những lời khuyên trong kinh doanh từ Đạt lai Lạt Ma dù đó không phải là lĩnh vực chuyên môn của ông. Tôi sẽ lắng nghe từng lời Tony Robbins nói về bất kỳ chủ đề nào dù như thế anh ấy sẽ phải ôm đồm. Nếu Barack Obama bảo tôi nên chuyển đến nước khác mà sinh sống, có lẽ tôi sẽ làm vậy. Giống như tất cả những người khác, tôi nghe theo những người mình ngưỡng mộ.

Bạn tìm được ai để tin tưởng và ngưỡng mộ
Tại sao tôi lại nói những chuyện này? Vì tôi muốn quay trở lại thực tế là nếu bạn được coi như một hình mẫu thì bạn sẽ thấy vị thế của mình là một trụ cột vô cùng mạnh mẽ để định vị mình là một chuyên gia. Đó là cách mà tôi nói với bạn: “Hãy cứ là một người tốt rồi những điều tốt đẹp sẽ đến.” Thực sự tôi nghĩ rằng chúng ta cần có nhiều hình mẫu hơn nữa trong xã hội nói chung. Chúng ta cần thêm nhiều người sống chính trực, say mê và tận tâm và tôi tin rằng tương lai thuộc về những người như vậy. Công việc và sự đủ đầy sẽ đến với những người biết sống tốt và tận tâm vì người khác.

Để biết thêm chi tiết về shop đồng hồ rolex vui lòng truy cập: http://www.shopdonghorolex.com/

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow