Day: July 22, 2015

Phân tích thị trường marketing

Bạn dành vài tháng để hoàn thiện ý tưởng, sau đó cho ra mắt. Doanh số bán hàng chậm chạp ở giai đoạn đầu, nhưng tăng dần sau vài năm. Tuy nhiên, bạn nhận ra lợi nhuận đạt được...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow