Month: May 2015

Olympic_rings_with_white_rims.svg

Loa truyền thanh

Nội dung phương án này chính là dựa vào khách hàng để tuyên truyền, quảng cáo cho sản phẩm và cửa hàng của nhà bán lẻ. Phương án này có thể đem lại hiệu quả...
5

Bàn về marketing hỗn hợp – phần 3

Con người (People) Thành phần thứ bảy của marketing hỗn hợp là con người. Trong phân tích cuối cùng, cho bạn một ví dụ con người không mua sản phẩm đồng hồ đôi giá rẻ...
9

Đề nghị trao đổi trong đàm phán

Đề nghị trao đổi Khi bạn quay trở lại và yêu cầu đàm phán thỏa thuận với giám đốc công ty đồng hồ chính hãng, hãy đảm bảo rằng bạn có thứ trao đổi. Chẳng...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow