Month: April 2015

9

Sự chuẩn bị trong đàm phán

Sự chuẩn bị là biểu hiện đích thực của một người chuyên nghiệp. 80% thành công của cuộc đàm phán về đồng hồ cao cấp, nếu không muốn nói là nhiều hơn, được quyết định...
9

Gía cả mang tính linh hoạt

Gần như không có giá cả hay điều kiện mặc định cho bất kỳ sản phẩm đồng hồ đôi giá rẻ hoặc bất cứ thứ gì, ngay cả khi chúng được thảo thành văn bản,...
6

Kế hoạch tiếp thị

Công ty  đồng hồ nữ của bạn cần một tầm nhìn, tầm nhìn đòi hỏi một chiến lược, chiến lược cần có kế hoạch, và kế hoạch đòi hỏi hành động. Có một câu ngạn...
3

Để giữ chân khách hàng

Hầu hết các công ty đồng hồ nam quan tâm nhiều đến thị phần hơn là việc thỏa mãn khách hàng của họ. Đây là một sai lầm. Thị phần là cách nhìn về phía...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow