Day: February 14, 2015

Từ nhà cung cấp tới sự phát triển

Họ đã chứng kiến người dân bận rộn mua những i-mode của NTT DoCoMo và điện thoại J-Sky của J-Phone. “Chúng tôi đã hỏi tại sao khách hàng lại mua những điện thoại này”,tai facebook...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow